Op vakantie met de kinderen?

De feestdagen komen steeds dichterbij en voor veel mensen is het gebruikelijk dat zij deze dagen in het buitenland doorbrengen. Uiteraard wilt u ook de kinderen meenemen. Indienen u samen met de andere ouder en kinderen gaat, is dat geen probleem. Het wordt anders als de relatie is stukgelopen en jullie beiden het ouderlijk gezag hebben over jullie kinderen.

 

Wat is het ouderlijk gezag?

Het ouderlijk gezag betekent dat de juridische ouder(s) verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en verzorging van het kind. Dit betekent ook dat de gezaghebbende ouders de belangrijke beslissingen, zoals het reizen naar het buitenland samen moeten nemen. Als u alleen met uw kind op vakantie gaat, moet de andere ouder die ook het gezag heeft daar schriftelijke toestemming voor geven. Dit gaat via het “Formulier toestemming reizen met minderjarige naar het buitenland”. Als u geen toestemming heeft, kunt u niet op vakantie gaan met uw kind(eren). Als u zonder toestemming naar het buitenland reist, loopt u het risico om vervolgd te worden voor internationale kinderontvoering. Hieronder leest u wat u moet doen als u alleen met uw kind(eren) naar het buitenland wilt.

 

Toestemming vragen aan andere ouder

De eerste optie is om toestemming te vragen aan de andere ouder die ook het ouderlijk gezag heeft. Hiervoor gebruikt u het formulier dat hierboven wordt genoemd. Op het formulier vult u in hoelang de reis duurt, het verblijfsadres en ondertekent u het formulier. Vervolgens laat u de andere ouder het formulier ondertekenen voor de toestemming. Als er toestemming wordt gegeven, moet u niet vergeten een kopie van het paspoort van de andere ouder en de geboorteakte van uw kind(eren) mee te nemen.

 

Aanvraag vervangende toestemming

Wanneer de andere ouder geen toestemming wil verlenen, zijn uw kansen zeker nog niet verkeken. De tweede optie is om aan de rechtbank te verzoeken om u vervangende toestemming voor de vakantie te geven.

 

Wanneer kunt u gecontroleerd worden?

Deze controles kunnen worden uitgevoerd door de Koninklijke Marechaussee of door de autoriteiten van het land van aankomst of doorreis.

Wilt u hier mee over weten? Neem dan contact met ons op via post@viveadvocaten.nl of 010-2264207. Wij hebben veel ervaring met dergelijke procedures en staan u graag bij.