Wat is een dagvaarding?

Een dagvaarding is een gerechtelijk stuk waarmee een procedure bij de rechtbank wordt gestart en wordt altijd door een gerechtsdeurwaarder aan u afgegeven. De dagvaarding vermeldt door wie u wordt gedagvaard, wanneer de zaak voor het eerst bij de rechtbank zal dienen en wat de eis van de wederpartij is.

Als u gedagvaard wordt, bent u gedaagde in de procedure en degene die u de dagvaarding heeft gestuurd is de eiser in de procedure.

Advocaat inschakelen of zelf doen?

De rechtbank is in twee delen verdeeld, de kantonrechter voor zaken tot € 25.000,00 en de civiele rechter voor zaken boven de € 25.000,00. Bij de kantonrechter mag u de zaak zelf doen, maar dat hoeft niet, maar bij de civiele rechter bent u verplicht een advocaat voor u te laten optreden. De advocaat ‘stelt’ zich dan namens u bij de rechtbank en voert de procedure voor u.
U hoeft dus niet altijd een advocaat in te schakelen, maar het is wel verstandig om van te voren te overleggen met een advocaat of u de zaak zelf kan doen, of dat deze juridisch te complex is om op eigen houtje af te handelen. Dit voorkomt vervelende verrassingen achteraf.

Stellen of verstek laten gaan?

Voor het vervolg van de procedure heeft u twee keuzes. U kunt zich (via een advocaat) melden bij de rechtbank, het zogenaamde ‘stellen’ in de procedure of verstek laten gaan. Dat laatste betekent dat u de niet verschijnt in de procedure en daar komt het spreekwoord ‘verstek laten gaan’ dan ook vandaan.
Het gevolg is dat de vordering dan waarschijnlijk wordt toegewezen zoals die door de eiser is opgenomen in de dagvaarding en de zaak eindigt in een ‘verstekvonnis’. Daartegen kan u alsnog opkomen, maar dan moet u wel actie ondernemen. Als u zich wel stelt bij de rechtbank, dan krijgt u van de rechtbank de gelegenheid om uw kant van het verhaal te vertellen. U doet dat dan in een conclusie van antwoord.

Tot zover de start van een procedure. Heeft u vragen of heeft u een dagvaarding ontvangen en wil u overleggen? Neem dan contact op met VIVE Advocaten, wij procederen wekelijks en staan u graag bij!