Arbeidsrecht advocaat Rotterdam2023-02-03T16:01:54+01:00

Arbeidsrecht advocaat
in Rotterdam

Wij adviseren u bij afspraken over arbeid en werk, het arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen de werkgever en werknemer, op individuele basis of via de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). Soms is bij het aangaan van een arbeidsrelatie complexere afspraken van toepassing. Dan is het verstandig om daar een specialist naar te laten kijken. Of bij het beëindigen van een arbeidsrelatie kan deskundig advies nodig zijn.

U kunt bij ons terecht voor ondersteuning bij arbeidsrecht.

Arbeidsrecht

Werk is voor veel mensen van levensbelang. Niet alleen zorgt het voor een inkomen, maar ook als sociale omgeving. De gemiddelde werknemer brengt immers veel tijd door op de werkvloer, met zijn of haar collega’s. Juist daarom is het van belang deskundig advies in te winnen, bijvoorbeeld bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst, maar ook zeker voorafgaand aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Wees verstandig en neem contact op voordat u uw handtekening zet, wij adviseren u graag!

  • Sollicitatieprocedure

  • Arbeidsovereenkomst en contract

  • Salaris en functie

  • Concurrentiebeding en relatiebeding

  • Werkgeversaansprakelijkheid

  • Vaststellingsovereenkomst

  • Ontslagzaken

  • Transitievergoeding

  • Ontslagvergoeding

Arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst is er in veel variaties, zoals voor bepaalde en onbepaalde tijd, voor de duur van een project, min-max, het oproepcontract, de uitzendovereenkomst en de detacheringsovereenkomst.

Als werkgever is het prettig wanneer u een duidelijke keuze maakt op welke manier u de relatie met u werknemers wilt inrichten. Daarbij is het toekomstperspectief voor werkgever en werknemer van groot belang. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in de keuze voor een proeftijdbeding, contract voor onbepaalde tijd of toch payroll. Als u meer wil weten over arbeidsovereenkomsten en hoe u die kunt opstellen of kunt updaten, dan staat VIVE Advocaten u graag bij.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Wanneer een werknemer ziek wordt en dit tot langdurige arbeidsongeschiktheid leidt, gelden voor beide partijen regels waaraan voldaan moet worden. Maar wat als een werknemer of werkgever zich niet aan de regels houdt? Wanneer schakel je een deskundige van het UWV in? En als er twee jaar is verstreken, wat gebeurt er dan met de arbeidsovereenkomst?

Dit zijn enkele van de vragen die wij in de praktijk krijgen. Samen met de werkgever of werknemer zoeken we naar een passende oplossing en als dat niet lukt, dan leggen we de kwestie voor aan de rechter.

VIVE Advocaten is in het bijzonder gespecialiseerd in werkgeversaansprakelijkheid bijvoorbeeld veroorzaakt door een bedrijfsongeval en heeft ruime ervaring op dit terrein. Neemt u contact met ons op voor een vrijblijvend intakegesprek.

Bedingen in de arbeidsovereenkomst

In een arbeidsovereenkomst kunnen bedingen worden opgenomen, zoals een proeftijdbeding, een eenzijdig wijzigingsbeding, een studiekostenbeding of een concurrentie-, relatie- en anti-ronselbeding. Vooral de laatste drie bedingen bezorgen werkgevers en werknemers nog weleens slapeloze nachten, omdat deze ook na het einde van de arbeidsovereenkomst blijven gelden. Bovendien is er vaak een boetebeding opgenomen, met een hoge boete bij overtreding van een van de bedingen.

Wij helpen u met het opstellen van bedingen, maar onderhandelen en procederen ook regelmatig over bijvoorbeeld het concurrentie- en relatiebeding. Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Ontslagrecht

Ontslagrecht heeft maar één doel: het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Juist bij het beëindigen van een arbeidsrelatie, ontstaan de meeste conflicten. Vandaar dat er veel gepubliceerd en geprocedeerd wordt over ontslag.

Mag ik ontslag geven of ontslagen worden en op welke grond dan? Wat als ik zelf ontslag neem? Wanneer ontvang ik nu wel of geen transitievergoeding en klopt de vaststellingsovereenkomst die voorligt wel? Juist omdat ontslagrecht maatwerk is, is het belangrijk dat u een specialist in de arm neemt als u een ontslagzaak heeft en niet het heft in eigen hand neemt. Bij VIVE Advocaten hebben wij ruime ervaring in het ontslagrecht en staan wij u graag bij.

Ga naar de bovenkant