Geen vader, geen bestaansrecht?

Juridische vader niet op geboorteakte is in Nederland geaccepteerd

In Nederland kijkt niemand er meer van op als de naam van de vader op de geboorteakte ontbreekt. Er zijn genoeg vrouwen die ervoor kiezen om hun kind niet door de vader te laten erkennen of de bewuste keuze maken om via een (onbekende) donor een kind op de wereld te zetten.

In andere landen heeft dat verregaande consequenties voor het kind

Wat wij hier als vanzelfsprekend zien, is in andere landen minder vanzelfsprekend. In sommige landen hebben kinderen die geen juridische vader hebben geen recht op een geboorteakte, achternaam, paspoort, etc. Ook het volgen van onderwijs is voor hen niet mogelijk. Dit druist in tegen allerlei internationale verdragen waarin de rechten van het kind zijn vastgelegd. Gelukkig hebben wij in Nederland een oplossing voor deze kwesties.

Mogelijkheden om vaderschap vast te stellen

Wanneer in Nederland een vader een kind niet erkent, kan de moeder de rechter verzoeken om het vaderschap vast te stellen. Indien de man ontkent de vader van het kind te zijn, volgt er een DNA-test. Blijkt uit de DNA-test dat de man de verwekker is van het kind, dan gelast de rechter om de naam van de man op de geboorteakte bij te schrijven.

In Nederland procederen als de vader in Nederland woont

Omdat het voor veel vrouwen niet mogelijk is om in eigen land te procederen, zoeken velen van hen, indien de vader in Nederland woont, hun toevlucht in het Nederlands recht. Zij vragen de Nederlandse rechter om vast te stellen dat de man de vader is van hun kind. De rechter kijkt in een dergelijk geval naar de belangen van het kind. Die prevaleren vaak boven die van de man, want indien dit andersom zou zijn, zou het kind nooit een volwaardig leven kunnen leiden omdat het simpelweg niet voor de wet bestaat.

Wij hebben veel ervaring met dergelijke procedures. Heeft u vragen hierover? Neem dan contact met ons op via post@viveadvocaten.nl of 010-2264207.