Tips bij ontslag met wederzijds goedvinden

Tip 1 Stel je WW-uitkering veilig

Met een beëindiging met wederzijds goedvinden kun je ook een WW-uitkering aanvragen bij het UWV, in tegenstelling tot wat veel mensen denken. De vraag die door het UWV gesteld wordt, is of je ‘verwijtbaar werkloos’ bent. Anders gezegd, of het door jou als werknemer is gekomen dat je je baan verliest. Door in de beëindigingsovereenkomst o.a. op te nemen, dat de werkgever het initiatief neemt tot het beëindiging van de arbeidsovereenkomst en dat de werknemer daarover geen verwijt valt te maken, voorkom je dat je door het UWV als verwijtbaar werkloos wordt gezien en stel je het recht op WW veilig.

Tip 2 Check de CAO

In de meeste sectoren is een CAO van toepassing. Bedenk dat een CAO niet alleen bij het aangaan en tijdens de arbeidsovereenkomst zaken regelt, maar ook bij de beëindiging een rol kan spelen. Er kan een afwijkende opzegtermijn gelden of sprake zijn van een wachtgeldregeling die geldt in plaats van een beëindigingsvergoeding. Het zal je echter verbazen hoeveel werkgevers en werknemers een vaststellingsovereenkomst sluiten met elkaar, zonder dat de CAO wordt bekeken.

Tip 3 Wat is voor jou belangrijk, de transitievergoeding of toch iets anders?

Bij veel werknemers glanzen de eurotekens in de ogen als het woord transitievergoeding valt aan de onderhandelingstafel. Maar, reken je niet te rijk! Het bedrag wat in de vaststellingsovereenkomst wordt genoemd is een bruto bedrag en daar gaat grofweg nog 30 tot 50% inkomstenbelasting vanaf. Juist omdat de dienstverbanden tegenwoordig steeds korter zijn, loopt de vergoeding niet zo hard op. Je kunt dan ook kijken naar andere zaken die voor jou waarde hebben, zoals vrijgesteld zijn van werk, met het recht om elders alvast een baan te accepteren, het inkorten of schrappen van je concurrentiebeding of een bedrag voor het volgen van een opleiding die je wel naar die droombaan zal helpen.

Tip 4 Maak afspraken over de bedenktermijn

In de wet is opgenomen dat een werknemer het recht heeft om de beeindigingsovereenkomst, te ontbinden binnen een termijn van 14 dagen, de zogenaamde bedenktermijn. Als de termijn van 14 dagen niet is opgenomen in de vaststellingsovereenkomst, wordt de termijn automatisch verlengd naar 3 weken. Het is dus belangrijk om te bedenktermijn op te nemen, maar ook te vermelden vanaf wanneer die gaat lopen.
Tussen het moment dat partijen het over de inhoud van de overeenkomst eens zijn en het moment van daadwerkelijk ondertekenen, kan nog weleens wat tijd zitten. Om discussie over de start van de bedenktermijn te voorkomen, is het verstandig om de start van de bedenktermijn in de beeindigingsovereenkomst vast te leggen. Bijvoorbeeld door op te nemen dat de overeenkomst door de werknemer kan worden ontbonden binnen veertien dagen nadat partijen over en weer schriftelijk overeenstemming over de inhoud van de overeenkomst hebben bereikt.

Tip 5 Lever de spullen van de werkgever in

Werkgevers vergeten vaak een werknemer te vragen om zijn of haar spullen in te leveren. Gaat het om een leaseauto, iPhone of laptop, dan gaat er wel een belletje rinkelen, maar een jas met bedrijfslogo, een pasje of papieren worden snel vergeten. Een voorbeeld uit de praktijk;
De werkgever had niet gevraagd aan de werknemer of hij de zijn toegangspas wilde inleveren. Kort na de beëindiging van het dienstverband werd er ingebroken in het kantoorpand van de werkgever. De ex-werknemer werd ervan verdacht betrokken te zijn bij de inbraak. Dat bleek later onjuist, maar zorgde wel voor veel ellende en slapeloze nachten.
Neem daarom in de beeindigingsovereenkomst op om welke zaken het gaat en wanneer die worden ingeleverd. Voor beide partijen geldt dat het handig is om bij het inleveren een kort briefje te maken met de bevestiging van de zaken die zijn ingeleverd.

Tip 6 Spreek af wat je binnen en buiten het bedrijf zegt over het ontslag

Dit lijkt een enorme open deur, maar op dit punt wordt vaak slecht gecommuniceerd tussen werkgever en werknemer. Het gevolg is dan dat iemand al twee jaar niet meer bij een werkgever in dienst is, terwijl op LinkedIn vrolijk staat dat hij er nog steeds werkt. Spreek dus af wat je wanneer tegen de rest van de collega’s verteld en pas social media per de einddatum aan. Daarmee voorkom je geroddel binnen het bedrijf en schep je duidelijkheid naar derden, zoals klanten en leveranciers.

Tip 7 Betaal als werkgever de juridische kosten

Jaja hoor ik u denken, dat is preken voor eigen parochie. Nou niet helemaal. Door het betalen van de bijstand, koopt je als werkgever daarmee een risico op dwaling of vernietiging van de beeindigingsovereenkomst als het ware af. Immers, als de werknemer zich laat adviseren door een jurist of advocaat, kan hij niet zeggen dat hij niet begrepen heeft wat hij tekende of de gevolgen onduidelijk waren, juist omdat hij zich door een deskundige heeft laten informeren. In elk geval zal er eerder aangenomen kunnen worden dat de fout bij de juridische dienstverlener ligt en niet bij de werkgever. Omdat een enkel maandsalaris vaak hoger is dan de vergoeding die hier gemiddeld voor wordt gevraagd, is het zeer de moeite waard om hieraan mee te werken.

Roepen deze tips vragen op over jouw vaststellingsovereenkomst en wil je weten wat jouw rechten en plichten zijn, neem dan contact op met VIVE Advocaten. Onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat Nicole Verweij adviseert jou graag.